Welcome To EZG88 ! Feel the thrill and experience on our exciting games. Play now at EZG88!

Top Rated EZG88 VIP Exclusive Program | Regular Play and Loyalty

PERINGKAT SEMASA
Normal
Jumlah Deposit
0 ke peringkat
Jumlah Turnover
0 ke peringkat
Normal
Bronze
Silver
Gold
Platinum
Diamond
SYARAT NAIK TARAF
Jumlah Deposit Terkumpul Sebulan Deposit Kali Pertama 5,000 20,000 50,000 300,000 1,000,000
Jumlah Turnover Terkumpul Sebulan 0 0 0 500,000 3,000,000 5,000,000
HADIAH & GANJARAN
VIP Bonus - 68 138 388 688 1,888
Bonus Hari Jadi 18 68 138 388 688 1,288
Hadiah Hari Jadi - - Ya Ya Ya Ya
Hadiah Baucar Bulanan - - Ya Ya Ya Ya
REBAT KHAS
Rebat Live Kasino 0.40% 0.50% 0.50% 0.60% 0.70% 1.00%
Rebat Slots 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 1.10%
Rebate Sukan 0.40% 0.40% 0.40% 0.50% 0.60% 1.00%
PERKHIDMATAN BANTUAN
Withdraw Limit / Timeline Normal Normal Normal Express Highest/Express Highest/Express
Withdraw Limit & Frequent (per day) 30,000 / 5 30,000 / 5 30,000 / 5 50,000 / 5 50,000 / 5 100,000 / 5
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN VIP
Deposit Minima Dalam Sebulan - - 10,000 25,000 150,000 500,000
Turnover Minima Dalam Sebulan - - - 250,000 1,500,000 2,500,000
Pembaharuan Keahlian Seumur Hidup Seumur Hidup 1 Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan
Terma & Syarat
 • Tarikh berkuatkuasa bermula dari : 1 April 2022
 • Setiap ahli yang aktif berpeluang untuk menaik taraf kepada VIP EZG88 selagi mencapai tahap deposit & syarat turnover pada bulan yang deposit.
 • Deposit & turnover adalah berdasar pada jumlah yang terkumpul dari hari pertama hingga hari terakhir dalam bulan masing-masing.
 • Peringkat VIP sah untuk masa SEBULAN kecuali PERINGKAT DIAMOND. Ahli VIP boleh naik taraf atau mengekalkan peringkat VIP pada bulan depan mengikut syarat yang dipenuhi.
 • Sila berikan masa 3 hari untuk sistem mengesah dan mengemas kini status VIP. Ahli VIP yang berlayak boleh menghubungi Livechat untuk permohonan Bonus Naik Taraf selepas 3hb setiap bulan.
 • Keputusan seri, keputusan terbatal atau tidak sah, pertaruhan dua belah pihak pada satu permainan yang sama dan pertaruhan di sportsbook dengan odds yang kurang daripada 0.5 / 1.5 adalah tidak diambil kira dalam jumlah turnover.
 • Semua tawaran adalah terhad kepada SATU (1) akaun terbuka percuma untuk setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, tablet atau telefon mudah alih, akaun bank dan alamat IP.
 • EZG88 berhak untuk mengubah, meminda, membatalk, menamat, atau menggantung sebarang penebusan, faedah, atau mana-mana bahagian peraturan ahli VIP yang tidak sah dari semasa ke semasa, dengan atau tanpa sebarang notis awal.
 • Semua promosi tertakluk kepada Terma dan Syarat yang diterbitkan di EZG88.
Normal
Bronze
Silver
Gold
Platinum
Diamond
PERINGKAT SEMASA
Normal
Jumlah Deposit
0 ke peringkat
Jumlah Turnover
0 ke peringkat
SYARAT NAIK TARAF
Jumlah Deposit Terkumpul Sebulan Deposit Kali Pertama
Jumlah Turnover Terkumpul Sebulan 0
HADIAH & GANJARAN
Bonus Naik Taraf Peringkat -
Bonus Hari Jadi 18
Hadiah Hari Jadi -
Hadiah Baucar Bulanan -
REBAT KHAS
Rebat Live Kasino 0.40%
Rebat Slots 0.40%
Rebate Sukan 0.40%
PERKHIDMATAN BANTUAN
Withdrawal Limit / Timeline Normal
Withdrawal Limit & Frequent (per day) 30,000 / 5
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN VIP
Deposit Minima Dalam Sebulan -
Turnover Minima Dalam Sebulan -
Pembaharuan Keahlian Seumur Hidup
SYARAT NAIK TARAF
Jumlah Deposit Terkumpul Sebulan 5,000
Jumlah Turnover Terkumpul Sebulan Jumlah Turnover Terkumpul Sebulan 0
HADIAH & GANJARAN
Bonus Naik Taraf Peringkat 68
Bonus Hari Jadi 68
Hadiah Hari Jadi -
Hadiah Baucar Bulanan -
REBAT KHAS
Rebat Live Kasino 0.50%
Rebat Slots 0.50%
Rebate Sukan 0.40%
PERKHIDMATAN BANTUAN
Withdrawal Limit / Timeline Normal
Withdrawal Limit & Frequent (per day) 30,000 / 5
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN VIP
Deposit Minima Dalam Sebulan -
Turnover Minima Dalam Sebulan -
Pembaharuan Keahlian Seumur Hidup
SYARAT NAIK TARAF
Jumlah Deposit Terkumpul Sebulan 20,000
Jumlah Turnover Terkumpul Sebulan 0
HADIAH & GANJARAN
Bonus Naik Taraf Peringkat 138
Bonus Hari Jadi 138
Hadiah Hari Jadi Ya
Hadiah Baucar Bulanan Ya
REBAT KHAS
Rebat Live Kasino 0.50%
Rebat Slots 0.60%
Rebate Sukan 0.40%
PERKHIDMATAN BANTUAN
Withdrawal Limit / Timeline Normal
Withdrawal Limit & Frequent (per day) 30,000 / 5
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN VIP
Deposit Minima Dalam Sebulan 10,000
Turnover Minima Dalam Sebulan -
Pembaharuan Keahlian 1 Bulan
SYARAT NAIK TARAF
Jumlah Deposit Terkumpul Sebulan 50,000
Jumlah Turnover Terkumpul Sebulan 500,000
HADIAH & GANJARAN
Bonus Naik Taraf Peringkat 388
Bonus Hari Jadi 388
Hadiah Hari Jadi Ya
Hadiah Baucar Bulanan Ya
REBAT KHAS
Rebat Live Kasino 0.60%
Rebat Slots 0.70%
Rebate Sukan 0.50%
PERKHIDMATAN BANTUAN
Withdrawal Limit / Timeline Express
Withdrawal Limit & Frequent (per day) 50,000 / 5
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN VIP
Deposit Minima Dalam Sebulan 25,000
Turnover Minima Dalam Sebulan 250,000
Pembaharuan Keahlian 1 Bulan
SYARAT NAIK TARAF
Jumlah Deposit Terkumpul Sebulan 300,000
Jumlah Turnover Terkumpul Sebulan 3,000,000
HADIAH & GANJARAN
Bonus Naik Taraf Peringkat 688
Bonus Hari Jadi 688
Hadiah Hari Jadi Ya
Hadiah Baucar Bulanan Ya
REBAT KHAS
Rebat Live Kasino 0.70%
Rebat Slots 0.80%
Rebate Sukan 0.60%
PERKHIDMATAN BANTUAN
Withdrawal Limit / Timeline Highest/Express
Withdrawal Limit & Frequent (per day) 100,000 / 5
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN VIP
Deposit Minima Dalam Sebulan 150,000
Turnover Minima Dalam Sebulan 1,500,000
Pembaharuan Keahlian 2 Bulan
SYARAT NAIK TARAF
Jumlah Deposit Terkumpul Sebulan 1,000,000
Jumlah Turnover Terkumpul Sebulan 5,000,000
HADIAH & GANJARAN
Bonus Naik Taraf Peringkat 1,888
Bonus Hari Jadi 1,288
Hadiah Hari Jadi Ya
Hadiah Baucar Bulanan Ya
REBAT KHAS
Rebat Live Kasino 1.00%
Rebat Slots 1.10%
Rebate Sukan 1.00%
PERKHIDMATAN BANTUAN
Withdrawal Limit / Timeline Highest/Express
Withdrawal Limit & Frequent (per day) 100,000 / 5
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN VIP
Deposit Minima Dalam Sebulan 500,000
Turnover Minima Dalam Sebulan 2,500,000
Pembaharuan Keahlian 3 Bulan
Terma & Syarat
 • Tarikh berkuatkuasa bermula dari : 1 April 2022
 • Setiap ahli yang aktif berpeluang untuk menaik taraf kepada VIP EZG88 selagi mencapai tahap deposit & syarat turnover pada bulan yang deposit.
 • Deposit & turnover adalah berdasar pada jumlah yang terkumpul dari hari pertama hingga hari terakhir dalam bulan masing-masing.
 • Peringkat VIP sah untuk masa SEBULAN kecuali PERINGKAT DIAMOND. Ahli VIP boleh naik taraf atau mengekalkan peringkat VIP pada bulan depan mengikut syarat yang dipenuhi.
 • Sila berikan masa 3 hari untuk sistem mengesah dan mengemas kini status VIP. Ahli VIP yang berlayak boleh menghubungi Livechat untuk permohonan Bonus Naik Taraf selepas 3hb setiap bulan.
 • Keputusan seri, keputusan terbatal atau tidak sah, pertaruhan dua belah pihak pada satu permainan yang sama dan pertaruhan di sportsbook dengan odds yang kurang daripada 0.5 / 1.5 adalah tidak diambil kira dalam jumlah turnover.
 • Semua tawaran adalah terhad kepada SATU (1) akaun terbuka percuma untuk setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, tablet atau telefon mudah alih, akaun bank dan alamat IP.
 • EZG88 berhak untuk mengubah, meminda, membatalk, menamat, atau menggantung sebarang penebusan, faedah, atau mana-mana bahagian peraturan ahli VIP yang tidak sah dari semasa ke semasa, dengan atau tanpa sebarang notis awal.
 • Semua promosi tertakluk kepada Terma dan Syarat yang diterbitkan di EZG88.